اطلاعیه

قابل توجه عموم مودیان مالیاتی دارای ابزار پرداخت های بانکی

✅ قابل توجه عموم مودیان مالیاتی دارای ابزار پرداخت های بانکی (کارتخوان های بانکی و یا درگاه های پرداخت)

🔸با توجه به اقدام مشترک سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در راستای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جهت ساماندهی ابزار پرداخت های بانکی (کارتخوان های بانکی و یا درگاه های پرداخت) و تعیین وضعیت آن از حیث تناظر با پرونده مالیاتی با این دیدگاه که دارنده کارتخوان و درگاه های پرداخت، صاحب کسب و کار بوده و مکلف به ثبت نام و تشکیل پرونده در نظام مالیاتی و انجام تکالیف مقرر قانونی می باشند، لذا الزامی است همه ی دارندگان ابزار پرداخت های الکترونیکی (کارتخوان های بانکی و یا درگاه های پرداخت) با مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir نسبت به تعیین وضعیت این ابزارها به شرح ذیل اقدام نمایند:

▫️ اول : اگر دارای پرونده مالیاتی با ثبت نام نهایی ( گام آخر – ۴۴) هستید ، کارتخوان موردنظر را به پرونده مالیاتی خود الصاق نمایید.

▫️ دوم : اگر از جمله اشخاصی هستید که در نظام مالیاتی دارای ثبت نام و پرونده مالیاتی نمی باشید نسبت به ثبت نام و یا تکمیل ثبت نام ( ادامه ثبت نام … ) اقدام و سپس نسبت به الصاق ابزارهای پرداخت به پرونده مالیاتی تکمیل شده اقدام گردد.

▫️ سوم : اگر ابزار پرداخت موردنظر را در اختیار ندارید و یا به هر دلیلی تمایلی به ادامه استفاده از ابزار پرداخت ( کارتخوان ) تعرفه شده به نام شما را ندارید با ورود به سامانه فوق [ my.tax.gov.ir ] ، نسبت به غیرفعال نمودن آن اقدام نمایید.

بدیهی است در این صورت هم سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به تعیین وضعیت مالیاتی حساب های متصل به این ابزارهای پرداخت با توجه به اهمیت تراکنش های واریزی اقدام نماید.

🔸همه ابزار پرداخت های الکترونیکی (کارتخوان های بانکی و یا درگاه های پرداخت) که متناظر با پرونده مالیاتی نباشد، غیرفعال خواهند شد.

🔸آخرین مهلت مودیان مالیاتی برای تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان‏، پایان دی ماه ۱۴۰۰ است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید