اطلاعیه

اطلاعیه واکسیناسیون اصناف تهران

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه فناوران رایانه تهران :

طی مکاتبات اتاق اصناف تهران با وزارت محترم بهداشت، توافقاتی در خصوص سهمیه واکسیناسیون اصناف صورت گرفته است.

مطابق توافقات حاصله، صنوف گروه یک که در طی این دوران بیش از صنوف دیگر ملزم به خدمت‌رسانی بودند، از هفته آینده در دو مکان مسجد امام در بازار تهران و ساختمانی در نزدیکی مصلی تهران، امکان تزریق واکسن را خواهند داشت.

عنایت به این نکته که تمام رسته‌های اتحادیه فناوران رایانه تهران، در مشاغل گروه یک طبقه‌بندی شده و در ایام تعطیلی صنوف دیگر مشمول تعطیلی نمی‌شدند؛ بالطبع ابتدای صف واکسیناسیون به این مشاغل اختصاص خواهد یافت.

به زودی اخبار تکمیلی از همین طریق اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع : سایت اتحادیه رایانه تهران

دیدگاهتان را بنویسید