ربات جمع‌آوری اطلاعات از اعماق دریا

ربات جمع‌آوری اطلاعات از اعماق دریا اگرچه عمق اقیانوس نقش مهمی در چرخه جهانی کربن ایفا می‌کند، اما اطلاعات ما در مورد آن اندک است....

ادامه مطلب